Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Dầu bánh răng công nghiệp CLP 150

Công thức với phụ gia tiên tiến, chất bôi trơn mang lại hiệu suất tuyệt vời và độ tin cậy trong các bánh răng của máy móc hiện đại. Với các đặc tính chống ăn mòn, chống mài mòn và chống ăn mòn cao, nó cũng thích hợp cho các hệ thống tuần hoàn nặng, máy dập nóng tự động và các bộ phận chịu mài mòn cao khác trong các thiết bị công nghiệp. Hệ thống phụ gia cân bằng giúp ngăn ngừa sự ăn mòn và cải thiện tính bôi trơn, cũng như các đặc tính khử nhũ tương và chống tạo bọt. Sản phẩm cho phép giảm mức tiêu thụ dầu bánh răng.

Sự phê duyệt/Đặc tính

  • Cincinnati Machine P-77, P-74 
  • DIN 51517 Phần 3 
  • AGMA 9005-E02 
  • AIST 224 
  • David Brown S1.53.101(E)

Lợi ích

  • Đặc tính chống mài mòn và chống hàn tuyệt vời giúp bảo vệ thiết bị đáng tin cậy 
  • Tính ổn định nhiệt và oxy hóa cao giữ lại các đặc tính hiệu suất cao trong suốt tuổi thọ của dầu 
  • Đặc tính chống bong bóng và khử muối tuyệt vời kéo dài tuổi thọ thiết bị
Tiêu chuẩn kỹ thuật
68
100
150
220
320
460
680
Độ nhớt động học, cSt @ 40 OC
68
100
150
220
320
460
680
Chỉ số độ nhớt
90
90
90
90
90
90
85
Nhiệt độ chớp cháy, COC, OC
228
232
236
246
250
253
260
Nhiệt độ đông đặc, OC
-18
-18
-18
-15
-15
-15
-15
Tri số trung hòa, mg KOH/g
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
Tải bốn bóng, mài mòn, N
521
521
521
521
521
521
521
Tải bốn bóng cực áp, Scar,mm
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Ăn mòn đồng, 3h/100 OC
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
Tỷ trọng @ 20 OC,g/cm 3
0.885
0.893
0.895
0.898
0.900
0.903
0.907