Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Dầu bánh răng công nghiệp CLP 460

Sửa dụng cho hộp số bánh răng của máy móc công nghiệp và hiện đại. Sản phẩm có khả năng chống rỗ, chống mài mòn và ăn mòn tốt, khả năng chống tạo bọt cải thiện giúp tăng tuổi thọ sử dụng dầu tối ưu đáp ứng các tiêu chuẩn cao của các nhà máy sản xuất OEM lớn.
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Chấp thuận: DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-E02

Tiêu chuẩn kỹ thuật
68
100
150
220
320
460
680
Độ nhớt động học, cSt @ 40 OC
68
100
150
220
320
460
680
Chỉ số độ nhớt
90
90
90
90
90
90
85
Nhiệt độ chớp cháy, COC, OC
228
232
236
246
250
253
260
Nhiệt độ đông đặc, OC
-18
-18
-18
-15
-15
-15
-15
Tri số trung hòa, mg KOH/g
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
Tải bốn bóng, mài mòn, N
521
521
521
521
521
521
521
Tải bốn bóng cực áp, Scar,mm
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Ăn mòn đồng, 3h/100 OC
1b
1b
1b
1b
1b
1b
1b
Tỷ trọng @ 20 OC,g/cm 3
0.885
0.893
0.895
0.898
0.900
0.903
0.907