Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Gazpromneft Premium C3 5W-30, 5W-40


Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn được thiết kế cho các loại động cơ xăng công suất cao hiện đại, cũng như động cơ diesel của xe hạng nhẹ, được trang bị bộ lọc hạt diesel (DPF) và hệ thống khử xúc tác khí thải (TWC). Dầu cung cấp khoảng thời gian thoát nước mở rộng theo khuyến nghị OEM. Được sản xuất trên cơ sở công nghệ Mid SAPS: giảm hàm lượng lưu huỳnh, phốt pho và tro sunfat.

Thông số:


  • API SN
  • MB-Phê duyệt 229,51
  • dexos2 (đề cập đến Gazpromneft Premium C3 5W-30)
  • VW 502 00/450 01 (đề cập đến Gazpromneft Premium C3 5W-40)

Đáp ứng yêu cầu:


  • ACEA C3
  • BMW LL-04
  • VW 502 00/450 00/450 01 (Gazpromneft Premium C3 5W-30)
  • dexos2 (Gazpromneft Premium C3 5W-40)
  • Porsche A40 (Gazpromneft Premium C3 5W-40)
  • Ford WSS-M2C917-A (Gazpromneft Premium C3 5W-40)