Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Dầu thủy lực Gazpromneft HLP 68


Được pha trộn từ dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia tiên tiến mang lại hiệu suất tốt cho hệ thống thủy lực của thiết bị vừa và hạng nặng
Sản phẩm có khả năng ổn định độ nhớt cao, kháng nhũ, chống ăn mòn cao
Tiêu chuẩn kỹ thuật/Chấp thuận: DIN 51521 Part 2, ISO 11158; Denison HF0,1,2

Tiêu chuẩn kỹ thuật
32
46
68
100
Độ nhớt động học, cSt @ 100 OC
5.5
6.7
8.7
10.3
Chỉ số độ nhớt
101
98
97
92
Nhiệt độ chớp cháy, COC, OC
221
228
229
227
Nhiệt độ đông đặc, OC
-41
-34
-34
-30
Tri số trung hòa, mg KOH.g
0.7
0.6
0.6
0.6
Tro sunfat, %
0.12
0.12
0.13
0.13
Ăn mòn đồng, 3h/100 OC
1b
1b
1b
1b
Tỷ trọng @ 20 OC,g/cm 3
0.872
0.881
0.882
0.887